Plaats: Moorsel, BE
Jaar: 2014
Opdrachtgever: VZW Parochiale Werken St. Martinus, Stad Aalst
Aannemer: Van Herreweghe BVBA
Fotografie: Filip Dujardin
Team: met Robert-Jan de Kort en Sophie van Noten

Winnaar Prijs Wivina Demeester 2014;
Winnaar Architectuurprijs Orde van Architecten 2015
Eervolle vermelding Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2015
1st Prijs Open Oproep 21 Flemish Government Architect
Ontmoetingscentrum Moorsel

In het hart van het Belgische dorp Moorsel is het in onbruik geraakte 18e eeuwse pastorijdomein getransformeerd in een publieksruimte. Hiermee is de langjarige behoefte van de dorpsgemeenschap aan een veelzijdige ontmoetingsplek vervuld. De voorheen afgesloten ommuurde tuin kan nu volop beleefd worden door de dorpsbewoners. Nieuwe bebouwing zoals een polyvalente zaal en een verenigingsgebouw laten een divers gebruik toe. De serene pastorijtuin, met open gazon en vele bomen fungeert nu als park. Hiermee is een aanzienlijke hoeveelheid groen toegevoegd aan het palet van overwegend verharde publieke ruimtes in de dorpskern van Moorsel.Pastorij en ommuurde tuin vormen een onlosmakelijk geheel dat in 2003 de beschermde monumentenstatus kreeg. Het domein heeft een tweeledig karakter: In de pastorij konden dorpsbewoners altijd terecht, in tegenstelling tot de achterliggende ommuurde siertuin die enkel was voorbehouden aan de pastoor. Het spanningsveld tussen toelaten en weren, open en gesloten, toegankelijk en ontoegankelijk vormt daardoor de kernkwaliteit van dit historisch erfgoed.

De nieuwe architectuur laat het publiek op veel manieren de uitzonderlijke atmosfeer van het historisch erfgoed beleven. De belangrijkste ruimtes, de multifunctionele zaal en de lokalen van de jeugdvereniging, richten zich allen op een eigen manier op de tuin en de oude pastorij.